VERGOEDINGEN

Wij hebben contracten met de meeste verzekeraars in Nederland. De volledige prothese zit voor 75% in de basisverzekering. Dit houdt in dat u, als u geen aanvullende verzekering heeft, 25% zelf moet betalen. Houdt hierbij ook rekening met uw wettelijke eigen risico van minimaal € 385. Voor meer informatie over vergoedingen, lees verder. 

Lees hieronder meer over de verschillende vergoedingen voor o.a. een klikgebit.

Gebitsprothese

Overeenkomst met de zorgverzekeraar

Een volledige prothese of klikgebit wordt vaak vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de wettelijke eigen bijdrage en of uw zorgverlener een gecontracteerde zorgaanbieder is. Onze gebitsprothese praktijken hebben met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Het voordeel hiervan is dat de vergoeding hoger kan uitvallen dan wanneer u naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat.

Vacatures

Volledige prothese op implantaten

 • Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering vragen sommige verzekeraars om een machtiging. Niet alle verzekeraars stellen deze eis. Als u meer wilt weten hierover neemt u dan contact met ons op.
 • Als de machtiging is afgegeven, is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.
 • Een volledige onderprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10% uit een basisverzekering.
 • Een volledige bovenprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8% uit een basisverzekering.
 • Als u een bovenprothese tegelijkertijd laat aanmeten met een implantaat gedragen onderprothese kent dat een samengestelde eigen bijdrage van 17%.
 • Als u een boven implantaatgedragen prothese laat aanmeten met een normale onderprothese kent dit een samengesteld eigen bijdrage van 17%.
 • Een aanvullende verzekering kan mogelijk nog zorgen voor een vergoeding voor de eigen bijdrag. Een aanvullende tandarts verzekering is niet nodig. 
 • Voor een nieuwe prothese op implantaten dient u vooraf altijd op controle te zijn geweest bij uw tandarts.

Partiële prothese en frameprothese

 • De kosten van een partiële prothese of frame prothese vallen niet onder de basisverzekering. Deze kosten vallen onder een aanvullende tandartsverzekering. De kosten voor partiële prothese of frameprothese kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschilt per aanvullende verzekering.
 • De kosten van reparaties en rebasingen van een partiële prothese of frame kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende tandartsverzekering. Dit is verschilt per aanvullende verzekering.

Reparaties en rebasing van een volledige prothese

 • Reparaties en rebasingen worden voor 90% vergoed vanuit de basisverzekering. In sommige gevallen is een machtiging nodig.
 • De eigen bijdrage bedraagt 10%. Houdt wel rekening met uw eigen risico.
 • Als u een aanvullende verzekering heeft komt u wellicht in aanmerking voor 100% vergoeding.

Opmerking over eigen risico

In 2024 bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico € 385,-. Tandprothetische zorg zoals hierboven vernoemd wordt valt onder de basisverzekering.
Wij hebben contracten met de meeste verzekeraars. Door deze overeenkomst mogen wij in sommige gevallen machtigingsvrij werken (uitgezonderd implantaatgedragen protheses). In dit geval hoeft u niet eerst naar de tandarts dit scheelt u in kosten en in tijd omdat wij u sneller kunnen helpen. Wij raden iedere patiënt aan om vrijblijvend een offerte bij ons op te vragen zodat u zelf bij uw verzekeraar kunt informeren naar de precieze kosten van de behandeling. Sommige verzekeraars vergoeden meer als een patiënt naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.

*De regels omtrent de vergoedingen bij de zorgverzekeraars veranderen elk jaar. Wij doen zoveel mogelijk ons best om de informatie op onze website up toe date te houden. Het blijft echter uw eigen verantwoordelijkheid om de actuele vergoedingen na te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Contact

Telefoon

Tel. 077 - 398 78 01

Openingstijden

Op afspraak

Maandag t/m donderdag 08:00-16:30
Vrijdag 08:00-12:00

Lunchpauze tussen 12:00-13:00

Adres

Expeditiestraat 16
5961 PX Horst